Giới thiệu về các định dạng quảng cáo video

Trong Google Ads, bạn có thể tạo chiến dịch video hấp dẫn với một loạt các định dạng quảng cáo video nhằm thu hút khách hàng bằng nhiều cách trên YouTube và trên các trang web đối tác video. Các định dạng quảng cáo video có sẵn bao gồm:

 • Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua
 • Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua
 • Quảng cáo khám phá video
 • Quảng cáo đệm
 • Quảng cáo ngoài luồng phát
 • Quảng cáo trên trang đầu

Mặc dù bạn phải lưu trữ nội dung quảng cáo video trên YouTube, quảng cáo video có thể xuất hiện trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google (tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt chiến dịch và định dạng quảng cáo của bạn).

Bài viết này mô tả các lợi ích của quảng cáo video và so sánh các định dạng quảng cáo video khác nhau có sẵn.

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua khi bạn có nội dung video muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua phát trước, trong hoặc sau các video khác. Sau 5 giây, người xem có thể chọn bỏ qua quảng cáo.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua xuất hiện trên các trang xem trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Với chiến lược đặt giá thầu CPV, bạn trả tiền khi người xem xem 30 giây video của bạn (hoặc toàn bộ thời lượng của video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Với chiến lược đặt giá thầu CPM mục tiêu, CPA mục tiêu và tối đa hóa lượt chuyển đổi, bạn sẽ trả tiền dựa trên số lượt hiển thị.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Doanh số
 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua khi bạn có nội dung video muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google và bạn muốn người xem thấy toàn bộ thông điệp mà không bỏ qua video của bạn.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua có thời lượng là 15 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau các video khác. Người xem không có tùy chọn bỏ qua quảng cáo.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua xuất hiện trên video trên YouTube và trên các trang web cũng như ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ trả tiền dựa trên số lượt hiển thị. Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPM mục tiêu. Vì vậy, bạn thanh toán mỗi khi quảng cáo hiển thị.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo khám phá video

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo khám phá video để quảng bá nội dung video ở những nơi video đó có nhiều khả năng được khám phá, bao gồm ở cạnh video có liên quan trên YouTube, trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trên trang chủ của YouTube dành cho thiết bị di động.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo khám phá video bao gồm hình thu nhỏ từ video của bạn cùng với một số văn bản. Mặc dù kích thước và hình thức chính xác của quảng cáo có thể khác nhau, tùy thuộc vào vị trí quảng cáo xuất hiện, quảng cáo khám phá video luôn mời mọi người nhấp vào để xem video. Sau đó, video sẽ phát trên trang xem hoặc trang kênh trên YouTube.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo khám phá video xuất hiện:

 • Trên kết quả tìm kiếm của YouTube
 • Bên cạnh video có liên quan trên YouTube
 • Trên trang chủ dành cho thiết bị di động của YouTube

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi người xem chọn xem quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo đệm

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo đệm khi bạn muốn tiếp cận người xem một cách rộng rãi bằng một thông điệp ngắn gọn và dễ nhớ.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo đệm có thời lượng là 6 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau một video khác. Người xem không có tùy chọn bỏ qua quảng cáo.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo đệm xuất hiện trên các video trên YouTube cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ trả tiền dựa trên số lượt hiển thị. Quảng cáo đệm sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPM mục tiêu, do đó, bạn sẽ thanh toán mỗi khi quảng cáo hiển thị.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo ngoài luồng phát

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo ngoài luồng phát khi bạn muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo video trên thiết bị di động, giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo ngoài luồng phát bắt đầu phát không có âm thanh. Người xem có thể nhấn vào quảng cáo để bật tiếng cho video. Quảng cáo ngoài luồng phát được thiết kế để tăng phạm vi tiếp cận của video với mức chi phí tiết kiệm.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo ngoài luồng phát là quảng cáo chỉ dành cho thiết bị di động và chỉ xuất hiện trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google. Quảng cáo ngoài luồng phát không có sẵn trên YouTube.

Quảng cáo ngoài luồng phát có thể chạy trên nhiều vị trí trên thiết bị di động. Đối với các vị trí trên web dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện trong biểu ngữ. Trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện trong các biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu, quảng cáo gốc cũng như ở cả chế độ màn hình dọc và chế độ toàn màn hình.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn được tính phí cho quảng cáo ngoài luồng phát dựa trên giá mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem (vCPM), vì vậy bạn sẽ chỉ bị tính phí khi có ai đó xem video của bạn phát trong 2 giây trở lên.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu chiến dịch nào để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Nhận biết về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn “Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu” trong Google Ads.

Quảng cáo trên trang đầu

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng định dạng này khi bạn muốn nâng cao mức độ nhận biết về việc cung cấp hoặc ra mắt một sản phẩm mới hoặc tiếp cận đối tượng ở quy mô lớn trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: sự kiện bán hàng).

Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo trên trang đầu nếu đã đặt trước thông qua người đại diện bán hàng của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Máy tính

 • Một video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu sẽ tự động chạy không có tiếng trong tối đa 30 giây ở đầu bảng tin cập nhật trên Trang chủ YouTube. Quảng cáo trên trang đầu có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9 và có chứa một bảng thông tin ở bên phải. Bảng này sẽ tự động sử dụng nội dung trong kênh của bạn. Bạn có thể tùy ý đưa tối đa 2 video đi kèm vào bảng này. Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng tắt tiếng nếu muốn nghe âm thanh từ video.
 • Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video. Khi nhấp vào video hoặc nhấp vào hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem YouTube để xem video.

Thiết bị di động

 • Một video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu sẽ tự động chạy không có tiếng cho đến hết thời lượng của video ở vị trí đầu ứng dụng YouTube hoặc bảng tin cập nhật trên Trang chủ m.youtube.com.
 • Tính năng Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động có hình thu nhỏ video, dòng tiêu đề có thể tùy chỉnh, văn bản mô tả cũng như lời kêu gọi hành động (CTA) bên ngoài. Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động cũng tự động lấy tên kênh và biểu tượng từ kênh của nhà quảng cáo. Khi người dùng nhấp vào Quảng cáo video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động, quảng cáo này sẽ chuyển đến trang xem YouTube để phát video nổi bật.

Màn hình TV

 • Video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu tự động phát (nếu được hỗ trợ) không có tiếng trong toàn bộ thời lượng của video ở đầu ứng dụng YouTube dành cho TV. Quảng cáo trên trang đầu có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9. Mọi người có thể sử dụng điều khiển từ xa của TV để tương tác với Quảng cáo trên trang đầu. Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video.  Khi nhấp vào video hoặc hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem video để xem toàn màn hình.
 • Bạn không thể thêm CTA vào Quảng cáo trên trang đầu trên màn hình TV.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Vì chỉ có thể sử dụng Quảng cáo trên trang đầu nếu đã đặt trước, nên bạn sẽ bị tính chi phí mỗi ngày cố định (CPD) hoặc chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Bạn có thể làm việc với nhóm quảng cáo của Google để có được giá ước tính và mục tiêu hiển thị của chiến dịch.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đặt trước Quảng cáo trên trang đầu trên màn hình TV trên cơ sở CPM. Tất cả các tùy chọn nhắm mục tiêu và phân phát quảng cáo của định dạng này đều giống như các chiến dịch Quảng cáo trên trang đầu khác được đặt trước trên cơ sở CPM.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0962.25.00.25
Facebook
Zalo: 0962.25.00.25