Hướng dẫn sử dụng danh sách từ khóa phủ định

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo và sửu dụng danh sách từ khóa phủ định.

Bước 1.

  1. Trong tài khoản Adwords bấm chọn “Công Cụ”.
  2. Chọn “Danh sách từ khóa phủ định”.

Bước 2. Bấm chọn dấu “+” để tạo danh sách từ khóa phủ định.

Bước 3.   

  1. Đặt tên cho danh sách
  2. Thêm từ khóa phủ định (đặt từ khóa phủ định dưới dạng đối sánh cụm từ hoặc chính xác)
  3. Bấm “Lưu”

Bước 4. Bấm chọn danh sách từ khóa phủ định vừa tạo.

Bước 5. Bấm chọn “Áp dụng cho chiến dịch”.

Bước 6. 

  1. Chọn các chiến dịch cần phủ định.
  2. Bấm “Xong”

Lưu ý: Nếu tạo chiến dịch mới sau khi đã tạo danh sách phủ định thì phải thêm chiến dịch mới tạo vào danh sách phủ định (lặp lại bước 4-6, chiến dịch mới sẽ xuất hiện ở bước 6).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0962.25.00.25
Facebook
Zalo: 0962.25.00.25