Báo giá các dịch vụ Marketing Online

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Marketing Online – Gói 1

5 triệu/tháng

Thiết kế website miễn phí

Quảng cáo Google Adword

Quảng cáo Facebook đúng đối tượng

100 email marketing/ngày

100 SMS marketing/ngày

100 tin diễn đàn/ngày

Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)

01 bài viết PA/ngày

Biên tập nội dung chuẩn SEO

Hợp đồng tối thiểu 3 tháng

Marketing Online – Gói 2

10 triệu/tháng

Thiết kế website miễn phí

Quảng cáo Google Adword

Quảng cáo Facebook đúng đối tượng

200 email marketing/ngày

200 SMS marketing/ngày

200 tin diễn đàn/ngày

Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)

03 bài viết PA/ngày

Biên tập nội dung chuẩn SEO

Hợp đồng tối thiểu 3 tháng

Marketing Online – Gói 3

15 triệu/tháng

Thiết kế website miễn phí

Quảng cáo Google Adword

Quảng cáo Facebook đúng đối tượng

400 email marketing/ngày

400 SMS marketing/ngày

400 tin diễn đàn/ngày

Phần mềm tương tác khách hàng (nhắn tin, CSKH)

06 bài viết PA/ngày

Biên tập nội dung chuẩn SEO

Hợp đồng tối thiểu 3 tháng