Thông tin Tài khoản:

Tài khoản công ty: Công Ty Cổ Phần EcoAds Việt Nam

 Số Tài Khoản: 66691888

 Ngân hàng: ACB chi nhánh Đông Đô.

 Lưu ý: chỉ chuyển khoản với hợp đồng có VAT.

 

 

Tài khoản cá nhân 1:

 Số Tài Khoản:  0011004074554 Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội.

 Chủ tài khoản: Lâm Đức Hiếu

Tài khoản cá nhân 2:

 Số Tài Khoản : 19031342918887 Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Hà Tây.

 Chủ tài khoản: Lâm Đức Hiếu